relacja z Bogiem

relacja z Bogiem

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931