rocznica

rocznica

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966