"Rola kojarzeń w percepcji dzieła muzycznego"

"Rola kojarzeń w percepcji dzieła muzycznego"

List do Zofii Lissy z 21.05.1954