rola uniwersytetu

rola uniwersytetu

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937