różnice zdań

różnice zdań

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931