rozprawa o przedmiocie i akcie

rozprawa o przedmiocie i akcie

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938