rozwój myślenia

rozwój myślenia

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.11.1936

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 13.11.1937