rzecz sama w sobie

rzecz sama w sobie

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947