Salle de géographie

Salle de géographie

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946