Sekcja Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Sekcja Estetyki Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961