Sekcja estetyki PTF

Sekcja estetyki PTF

List do Władysława Tatarkiewicza z 12.08.1968