seminarium filozofii chrześcijańskiej

seminarium filozofii chrześcijańskiej

List od Konstantego Michalskiego z 11.03.1938