sens życia

sens życia

List od Konstantego Michalskiego z 03.02.1939