sensualistyczny pozytywizm

sensualistyczny pozytywizm

List do Zofii Lissy z 5.03.1949