sesja w Krakowie

sesja w Krakowie

List do Stefana Żółkiewskiego z 17.05.1966