siostra Czeżowskiego

siostra Czeżowskiego

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 13.11.1968