Skłoniewska

Skłoniewska

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 21.04.1938