skupienie

skupienie

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936