Słowa jako element języka

Słowa jako element języka

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962