śmierć męża

śmierć męża

List do Danieli Gromskiej z 24.05.1960