smutek

smutek

List od Władysława Witwickiego z 06.01.1923

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942