śnieżyca

śnieżyca

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 07.04.1932