socjologicznie pojęta prakseologia

socjologicznie pojęta prakseologia

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967