spirytualistyczna monada

spirytualistyczna monada

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936