spór między Leibnizem a Lockem

spór między Leibnizem a Lockem

Załącznik do listu do Ireny Krońskiej z 21.12.1954