Spór o istenienie świata

Spór o istenienie świata

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.07.1962