sposób pisania

sposób pisania

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.12.1938