sposoby mówienia

sposoby mówienia

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962