sposoób nauczania filozofii

sposoób nauczania filozofii

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969