spotkanie u Dani

spotkanie u Dani

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954