sprzeczność

sprzeczność

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922