stacja PAN

stacja PAN

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965