stałe jednostki języka

stałe jednostki języka

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962