Stanisław Kopczyński

Stanisław Kopczyński

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.10.1927