Stanisław Pigoń

Stanisław Pigoń

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z b.d.