Stanisław Ruziewicz

Stanisław Ruziewicz

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.07.1914