starzenie się dzieł

starzenie się dzieł

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936