studia z filozofii sztuki

studia z filozofii sztuki

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931