stypendium za granicą

stypendium za granicą

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922