subiektywizacja

subiektywizacja

List od Henryka Mehlberga z 05.10.1947