subiektywizm uczuć

subiektywizm uczuć

List od Stefana Szumana z 16.06.1939