sukces

sukces

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Marii Gołaszewskiej z 22.05.1966

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 05.02.1931

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935