świadomość nieautentyczności tworzywa

świadomość nieautentyczności tworzywa

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964