świadomy podmiot

świadomy podmiot

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947