świat zewnętrzny

świat zewnętrzny

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936