syn janusz

syn janusz

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.11.1927