system izolowany

system izolowany

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936