system jakości estetycznie doniosłych

system jakości estetycznie doniosłych

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965