system norm lingwistycznych

system norm lingwistycznych

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962