szkic o realizmie

szkic o realizmie

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965